کتاب آشنایی با اینترنت اشیا (IOT)

post

کتاب آشنایی با اینترنت اشیا (IOT)

در این بخش قصد داریم در راستای آشنایی با اینترنت اشیا ، کتابی ۶۳ صفحه ای را به شما ارائه نماییم . این کتاب در ۵ فصل به شرح زیر دسته بندی شده است :

فصل اول: مفاهیم اولیه اینترنت اشیا (IoT)

فصل دوم: سرویس دهندگان اینترنت اشیا

ادامه مطلب