جزوه کامل در مورد متامتریال

post

جزوه کامل در مورد متامتریال

در این جزوه در قالب PDF  با موضوعاتی از قبیل  معرفی ساختار های متامتریال ، معادلات ماکسول برای مواد متامتریال ،خط انتقال ، ضریب شکست ساختار های متامتریال ،  کاربرد های ساختارهای متامتریال ، آنتن ها و … در ۸۷ صفحه آشنا می شویم . شما میتوانید این فایل ارزشمند را از وبسایت الکترون ها به صورت رایگان دریافت نمایید . بخشی از فصل ۵ این کتاب در زیر آورده شده است

ضریب شکست ساختار های متامتریال

ضریب شکست ” n=n’+in یک پارامتر کلیدی در واکنش موج با محیط است . ‘ nدر حالت متعارف مثبت در نظر گرفته می شود با این وجود حالت n'<0 هیچ قانون اساسی فیزیکی را نقض نمی کند. ادامه مطلب