طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

post

طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

در این کتاب الکترونیکی که نوشته دکتر سید امیر گوهری است به مباحث طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا پرداخته شده است . این کتاب را میتوانید در این پست از وبسایت الکترون ها دریافت کنید .

این کتاب که در ۱۰۸ صفحه تهیه شده است شامل مباحث مختلفی می شود :
ادامه مطلب