جزوه درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر

post

جزوه درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر

در این مطلب از وبسایت الکترون ها، جزوه درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر به صورت دست نویس از دکتر اجلالی را در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم ، این دو درس از درس های مهم ارائه شده در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر هستند. ادامه مطلب