رادارگریزی عبارت است از کلیه تکنیک‌هایی که باعث به حداقل رساندن آشکارسازی هدف ما در سنسورها و حسگرهای دشمن می‌شود. از جمله این حسگرها میتوان به رادارها، سنسورهای مادون قرمز و سونار و حتی چشم غیر مسلح اشاره کرد. حالت ایده آل در رادار گریزی ناپدید کردن کامل هدف از دید سنسورهاست که در موارد عملی هیچگاه به ناپدیدی کامل قابل حصول نیست بلکه سعی بر این است تا آشکارسازی را تا حد ممکن دشوارتر سازیم.

در این پروژه روش های نوین رادارگریزی معرفی و بررسی شده است.مثل رادارگریزی با پلاسما، متامتریال و … .
فایل های ارائه شده در این محصول:

فایل پاورپوینت ارائه کلاسی

فایل ورد توضیحات کامل پروژه

فایل شبیه سازی یک واحد متامتریال با نرم افزار CST
رمز برای دانلود فایل:electronha.ir