post

بخشی از کتاب آنتن های آرایه فازی نوشته هانسن ویرایش دوم در سال ۲۰۰۹ میلادی:
پی¬بردن به اولین کارها بر روی آنتن¬های آرایه فازی، یکی از وظایف مورخان است، اما در اینجا می¬توانیم بگوییم دو دهه¬ی قبلی سال ۱۹۴۰، شامل فعالیت¬های بیشتری بر روی تئوری آرایه و آزمایشات بر روی آن بوده است. …
برخی از محققان در این دوره عبارت هستند از: G. H. Brown، E. Bruce ، P. S. Carter ، C. W. Hansell ، A. W. Ladner ، Lindenblad ، A. A. Pistolkors ، S. A. Schelkunoff ، G. C. Southworth ، E. J. Sterba و T. Walmsley . مجلات اصلی عبارت بودند از : مجموعه مقالات IRE ، مجموعه مقالات IEE ، BSTJ ، نشریه RCA و نشریه Marconi . در خلال جنگ جهانی دوم، اقدامات بیشتری در زمینه آرایه¬ها در ایالات متحده و بریتانیا انجام گرفت. علاقه¬مندی به آرایه¬ها به اوایل دهه ۶۰ میلادی باز می¬گردد، که پروژه¬های تحقیقاتی در آزمایشگاه¬های Lincoln، General Electric، RCA ، Hughes و غیره، به انجام رسید. کنفرانس¬هایی با موضوع آرایه مورد توجه قرار گرفت که لیست آن¬ها در بخش ۱-۳ ارائه شده است.
رادارهای آرایه فازی
یک رویداد برجسته، انتشار کتاب سه جلدی با عنوان “آنتن¬های ریزموجی پویش¬شونده (MSA)” از انتشارات آکادمیک بود که جلد اول آن در سال ۱۹۶۴ و جلد دوم و سوم آن در سال ۱۹۶۶ چاپ شد. این کتاب، اولین اثری بود که پوشش خوبی بر روی مباحث آنتن¬های آرایه فازی ارائه داد و تأکید آن بر روی تئوری تزویج‌ متقابل بود که این تئوری پایه تمامی ویژگی¬های آرایه است. پس از سی سال MSA همچنان در انتشارات پنینسولا زیر چاپ است.
هدف این کتاب ارائه یک نگرش کامل و گسترده از آرایه¬های فازی است به طوری که بخش¬هایی به MSA افزوده یا آن را به¬روز نماید. این کتاب تمامی انواع آرایه¬ها به جز آرایه¬های تطبیقی را پوشش می¬دهد که آرایه¬های تطبیقی نیز در کتاب¬های خوب دیگری موجود می¬باشند (مراجع این فصل را ببینید). آرایه¬های چند بیمی نیز در این کتاب پوشش داده شده اند. بیشتر آرایه¬ها در فرکانس¬هایی کار می¬کنند که این امکان وجود دارد که آرایه را به اندازه کافی از زمین فاصله دهیم تا تأثیر صفحه زمین از بین برود(فرکانس¬های بالا)؛ به همین دلیل در این کتاب تمامی آرایه¬ها در فضای آزاد (بدون اثر زمین) فرض شده¬اند. این کتاب به آرایه¬های فعال که دارای ابزارهای فعال هستند و همچنین بخش¬های مداری وابسته به آرایه، نپرداخته است البته به جز شیفت فازدهنده¬ها که به اختصار توضیح داده شده است. همچنین این فرض نیز در نظر گرفته شده است که تمامی عناصر یکسان هستند و تطبیق امپدانس با موقعیت هر عنصر تغییر می¬کند. یک مشکل معنایی با عبارت “آرایه فازی” وجود دارد. برای بعضی افراد این عبارت به معنای هدایت و پویش بیم است اما برای برخی دیگر، تمام آرایه¬ها، آرایه فازی هستند؛ در این نگرش، حتی آرایه¬های ثابت پهلوآتش ، فازی محسوب می¬شوند. مشکلات مهمتری نیز در معانی عبارات وجود دارد که به آن¬ها پرداخته خواهد شد.
دریافت کتاب زبان اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *