post

کاربردهای حلقه قفل فاز
شکل زیر اجزای یک PLL را نشان می¬دهد.اگر حلقه «قفل» باشد، فرکانس¬های سیگنال ورودی و نوسان¬ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO) یکسان خواهد بود (fs=fo) و اختلاف فاز نسبی آن¬ها به مشخصه آشکارساز فاز(Phase Detector) و انحراف fs از فرکانس آزاد رو VCO ، ff (یعنی فرکانس VCO به ازای Vd=0) بستگی خواهد داشت.
اگر فرکانس سیگنال ورودی با ff برابر باشد ولتاژ کنترل VCO صفر بوده،خروجی آشکارساز فاز صفر خواهد بود. بین نقاط a و b می توان یک تقسیم کننده¬ی فرکانس گذاشت.اگر نسبت تقسیم n باشد، فرکانس VCO برابر fo=nfs خواهد بود، ولی فرکانس ولتاژ فیدبک شده به آشکارساز فاز همچنان fs خواهد بود.به این ترتیب VCO می تواند مضربی از فرکانس ورودی را بسازد به نحوی که بین این دو فاز رابطه دقیقی برقرار باشد.
فهرست
۱- مخابرات بیسیم
۲- مدلاسیون
۳- ضرورت مدلاسیون
۴- آشکار ساز مدولاسیون فرکانس
۵- توصیف عملکرد PLL
۶- آشکارساز فاز(Phase Detector)
۷- فیلتر حلقه
۸- نوسانساز حلقه (VCO)
۹- کاربردهای PLL
۱۰- اسیلاتور pll
۱۱- مدولاتور FM
۱۲- دمدولاتور FM
حلقه قفل فاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *