post

پروژه ساعت دیجیتال با پروتئوس

، در ابتدا نحوه ساخت یک شمارنده تا عدد ۶۰ توضیح داده شده و در گام بعدی کل ساعت دیجیتال (۲۴ ساعت) تشریح شده است
در این پروژه نیز از آی سی های شمارنده معمولی همانند پروژه شمارنده صفر تا ۹۹استفاده شده است….
پروژه ساعت دیجیتال با پروتئوس
فایل پروژه شامل فایل متنی توضیحات قدم به قدم ، فایل پروتئوس شمارنده صفر تا ۶۰ ، فایل پروتئوس ساعت دیجیتال و دیتا شیت شمارنده است
این پروژه را می توانید از این پست دریافت نمایید.

پاسخ دهید