طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
شناسه خبر: 2068
بازدید: 375

طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا

در این کتاب الکترونیکی که نوشته دکتر سید امیر گوهری است به مباحث طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا پرداخته شده است . این کتاب را میتوانید در این پست از وبسایت الکترون ها دریافت کنید .

این کتاب که در ۱۰۸ صفحه تهیه شده است شامل مباحث مختلفی می شود :

کاربرد فرکانس های مایکروویو در فناوری های مختلف مثل مخابرات ، نظامی ، پزشکی ،آشپزی و …

انواع خطوط انتقال سیگنال یکی دیگر از بخش های این کتاب است . خطوط زوج سیم ،هم محور  ، کواکسیال ، مایکزواستریپ ، استریپ لاین و موجبر ها  از جمله این خطوط هستند .

معرفی خطوط و محیط انتقال ، باندهای فرکانسی ، معادلات خط انتقال ، ثابت انتشار ، محاسبات مربوط به ولتاژ و جریان خط و  خط بدون اعوجاج هوی ساید ،  محاسبه ی توان جاری در خط انتقال ، از جمله مباحثی در حوزه طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا است که در فصل دوم این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است .

شکل حرکت و رفتار موج در محیط یا خط انتقال نیز یکی دیگر از مباحث در حوزه طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا است . در فصل سوم این کتاب به بررسی SWR یا نسبت دامنه موج ساکن پرداخته میشود که مباحثی همچون امواج متحرک ، تبدیل امپدانس ،  خط انتقال ربع موج ،  بررسی خط اتصال کوتاه ،  خط انتقال اتصال کوتاه زیر مجموعه این مفهوم کلی است . 

پارامترهای insertion loss  و return loss  نیز در این حوزه قرار میگیرند .

طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
high frequency circuit design

در فصل چهارم از این کتاب به مسئله پارامترهای پراکندگی پرداخته شده است .
همچنین مسائلی از قبیل  توان در تقویت کننده های مایکروویو ، بهره توان ، بهره توان قابل دستیابی ،  بهره توان تبدیلی ( انتقالی ) ،  محاسبه ی مقادیر بهره های توان ، محاسبه توان ورودی و … در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است . 

در فصل پنجم از کتاب به توضیحاتی در زمینه نمودار اسمیت پرداخته شده است . نمودار اسمیت ، نموداری ریاضی و کاربردی در مباحث مربوط به خط انتقال است که نقش مهمی را در محاسبات و طراحی در این حوزه ایفا میکند . در این فصل به تفصیل این نمودار را مورد بررسی قرار داده است . 

فصل ششم از این کتاب به مبحث پایداری در تقویت کننده ها پراخته است ، روش ترسیم نقطه پایداری را توضیح داده و دوایر پایداری ورودی و خروجی را بر روی نمودار اسمیت بررسی کرده است . 

فصل هفتم از این کتاب نیز حول محور نویز قرار دارد و به مباحثی از قبیل ، تحلیل نویز، شبکه های دو قطبی نویز و عدد نویز پرداخته است. 

 

از طریق سایت ما میتوانید این کتاب کاربردی را به صورت رایگان دریافت نمایید : 

طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا
1 از 1 رای
طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا