شناسه خبر: 495
بازدید: 515

در این پروژه طرز طراحی یک شمارنده از صفر تا ۹۹ با استفاده از آی سی ۷۴۱۹۰ توضیح داده شده و در نرم افزار protus پیاده سازی شده است.
فایل توضیحات و فایل نرم افزاری این پروژه را میتوانید در اینجا دریافت نمایید…

فایل توضیحات پروژه
فایل پروتئوس

شمارنده صفر تا 99 با آی سی 74190
1 از 1 رای
شمارنده صفر تا 99 با آی سی 74190