اطلاعات مدیر وبسایت:
احسان احمدی
رشته و مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات