آموزش تصویری طراحی LNA با تکنولوژی CMOS 0.18 در ADS
شناسه خبر: 1165
بازدید: 375

آموزش تصویری طراحی LNA با تکنولوژی CMOS 0.18 در ADS (قسمت سوم-پایانی)

در قسمت های قبلی آموزش ما، در ابتدا کتابخانه ترانزیستور و تکنولوژی cmos 0.18 را از شرکت TSMC به محیط نرم افزار اضافه کردیم و در گام اول تحلیل DC مدار را انجام داده و منحنی مشخصه و سایر منحنی های این حوزه را برای ترانزیستور NMOS رسم کردیم از لحاظ پارامترهای پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. همچنین برای رسیدن به مقادیر مطلوب برای مدار تطبیق امپدانس در ورودی از ابزار اسمیت چارت و tuning نرم افزار ADS استفاده کردیم و تطبیق را در ورودی به دست آوردیم و همچنین نمودار نویز را در خروجی نمایش دادیم. قسمت های اول و دوم رامیتوانید از اینجا دریافت نمایید.
آموزش تصویری طراحی LNA با تکنولوژی CMOS 0.18 در ADS
ادامه آموزش تصویری طراحی LNA
در این قسمت از آموزش ما در ابتدا به بحث تامین پایداری و رسیدن به پایداری نامشروط با استفاده از پارامتر mue می پردازیم که پایداری نامشروط شرط لازم برای داشتن تطبیق همزمان در ورودی و خروجی است. در گام بعدی با یکی از ابزارهای بسیار بسیار قدرتمند نرم افزار ADS به نام optimization یا بهینه ساز آشنا می شویم و با استفاده از آن در کمترین زمان به تطبیق همزمان در ورئودی و خروجی دست پیدا میکنیم. در گام آخر پورت ورودی را با پورت پیشرفته تری جایگزین میکنیم که علاوه بر امپدانس، فرکانس و توان ورودی را نیز تعیین نماییم و از این طریق مدار را از لحاظ هارمونیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. و طیف فرکانسی سیگنال خروجی را رسم نمایی. همچنین میزان پارامتر IP3 را نیز برای ولتاژ خروجی به دست خواهیم آورد. امیدوارم این دوره آموزشی برای شما مفید واقع شده باشد. با آرزوی موفقیت روز افزون شما.

آموزش تصویری طراحی LNA با تکنولوژی CMOS 0.18 در ADS (قسمت سوم-پایانی)
1 از 1 رای
آموزش تصویری طراحی LNA با تکنولوژی CMOS 0.18 در ADS (قسمت سوم-پایانی)